Przejdź do treści
rdzawka2
Przejdź do stopki

Rada Rodziców

Treść

Rada Rodziców

 Szkoły Podstawowej 

w Rdzawce w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodniczący -    Pani Katarzyna Jurzec

Zastępca             -    Pani Dorota Stolarczyk

Skarbnik            -    Pani  Iwona Czyszczoń

Sekretarz           -    Pani  Agnieszka Piekarczyk, Pani Halina Swałtek

 

 

     Rodzice na zebraniu ustalili składkę na fundusz Rady Rodziców – w wysokości 50,-zł od jednego dziecka z rodziny  na bieżący rok szkolny. Wpłaty można dokonywać w szkole.

 

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej  w Rdzawce wspiera finansowo niektóre działania szkoły.

Środki z funduszu Rady Rodziców przeznaczane są na:

  • nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za  osiągnięcia sportowe i udział w konkursach i olimpiadach;

  • wyjazdy uczniów na zawody i konkursy;

  • zakup drobnych pomocy i materiałów

17060