Przejdź do treści
rdzawka2
Przejdź do stopki

RODO

Treść

RODO

RODO POWIADOMIENIE O DANYCH KONTAKTOWYCH INSPEKTORA OCHRONY DANYCH ( IOD)   Art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19 z późn. zm.) przewiduje obowiązek publikowania danych kontaktowych inspektora ochrony dany

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DZIECKO I RODZIC/OPIEKUN

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – DZIECKO I RODZIC/OPIEKUN   Stosując się do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze

Klauzula informacyjna – monitoring

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO&rdq

Obowiązek informacyjny RODO – obiady szkolne

Stosując się do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej ró

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – UCZESTNIK PPK

  Dane Administratora Danych Osobowych [dalej ADO]   Nazwa ADO:  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk o Wolność w Rdzawce, Rdzawka 60, 34-700 Rabka- Zdrój Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych [dalej IO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNIK

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk o Wolność w Rdzawce, Rdzawka 60, 34-700 Rabka-Zdrój     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski, iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl, &nbs

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – STAŻYŚCI I PRAKTYKANCI

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

Obowiązek informacyjny RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og

Obowiązek informacyjny – świetlica

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO&rdq

Rozporządzenie w sprawie osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (

Obowiązek informacyjny RODO dotyczący danych osobowych osób ubiegających się o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno -komunikacyjnej lub zgłaszających brak dostępności architektonicznej lub informacyjno -komunikacyjnej, a także osób ubiegających się o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (

Klauzula informacyjna RODO - Facebook

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) inf

43306