Przejdź do treści
rdzawka2
Przejdź do stopki

Dokumenty szkoły

Treść

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

I.   a/ Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się :

      -  1 września 2021 r. – /środa - sala gimnastyczna  godzina 9.00,

      - 24 czerwca 2022 r. / piątek  - sala gimnastyczna godz. 9.00/9.30

 

II.  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

  I półrocze             - od     1 września 2021 r.   do 16 stycznia 2022 r.

  II półrocze           -  od    1 luty 2022 r.        do  24 czerwca 2022 r.

 

III. Terminy I półrocza:

1. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  do 13 grudnia 2021 r. (na miesiąc przed zakończeniem półrocza).

2. Zimowa przerwa świąteczna trwa  od   23 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

3.Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach  półrocznych– do 31 grudnia 2021 r.

4. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze-13 stycznia 2022 r.

 

IV.  Ferie Zimowe  trwają  od 17 stycznia 2022 r. do 30 stycznia 2022r.

 

V. Terminy II półrocza:

1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa  od 14 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r.

2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych  ocenach  niedostatecznych  (na miesiąc przed zakończeniem zajęć) –  do 24 maja 2022 r.

3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach  rocznych-  do 10 czerwca 2022 r. 

4. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 22 czerwca 2022r.

5. Sprawdzian w kl.VIII: - część humanistyczna - 24 maja 2022 r. wtorek

     a/  z zakresu języka polskiego – godz. 9:00

     - część matematyczna - 25 maja 2022 r. środa                                                                              a/  z zakresu matematyki – godz. 9:00

      - język obcy nowożytny - 26 maja 2022 r. czwartek

    a/ na poziomie podstawowym – godz. 9:00

6. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:

    24 czerwca 2022 r. / piątek/

7. Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 26 - 30 sierpnia 2022 r.

 

VI. FERIE LETNIE - trwają od  24 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

 

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :  

     15 październik 2021 r.;  

     2, 24, 25, 26, maja 2022r.;           6,17 czerwca 2022r .                    

 VIII. Spotkania z Rodzicami  - I - środa  miesiąca – forma zdalna

  1. od 5 do 15 września 2021 r. -  spotkania wychowawców klas z rodzicami                                 forma zdalna.                   

Jednocześnie proszę przygotować dla rodziców informacje dotyczące wymagań  

edukacyjnych  z poszczególnych zajęć edukacyjnych..

 -  Zebranie Rady Rodziców  Szkoły Podstawowej w Rdzawce  15 września 2021 r.

 

Rdzawka , dnia 1 września 2021 r.

 

 

Pliki do pobrania

17063