Przejdź do treści
rdzawka2
Przejdź do stopki

Strona Główna

Strona Główna

Treść

      W dniu 7.04.2022 roku uczniowie  klasy VII i VIII uczestniczyli w warsztatach związanych z zagadnieniem profilaktyki zdrowia psychicznego, realizowanych  przez Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu. Zajęcia poprowadzili trenerzy Mateusz Biernat - psycholog, pedagog specjalny, terapeuta w podejściu Otwartego Dialogu i eCPR, osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego i  Anna  Wawrzyńczak - Asystenta Zdrowienia, osoba  z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

      Dzięki warsztatom uczniowie nabyli i uzupełnili wiedzę na temat  kryzysu psychicznego, jego przebiegu oraz sposobów radzenia sobie  z nim. W trakcie zajęć zapoznano uczestników ze stereotypami dotyczącymi osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz uświadomiono jak ważna jest profilaktyka. Trenerzy rozmawiali z uczniami na temat kondycji psychicznej młodych ludzi, dbania o swoje zdrowie, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach, rozpoznawania kryzysu psychicznego u siebie lub osób z najbliższego otoczenia i wskazali do kogo zwrócić się po wsparcie. Warsztaty związane były także z uświadomieniem uczniom jak ważne jest budowanie poczucia własnej wartości, szukania tożsamości, budowania relacji, radzenia sobie ze stresem i okazywaniem emocji.

17063